De Broekgazet 2019 - 3

Woordje van de voorzitter

Multatuli ( ik heb veel geleden) schreef het reeds in zijn verhaal over Saidjah:
“Mijn verhaal is eentonig” Maar ik kan ook enkel blijven zeggen -schrijven- dat we met zijn allen druk bezig zijn én… dat het Schulensbroek blijft groeien…

Werken Life Delta: Vraag en antwoord

Nu de eerste uitvoeringen op het terrein van start gegaan zijn, leven er een aantal vragen en bezorgdheden rond de werken die in het kader van Life Delta in het Schulensbroek en aan het Schulensmeer uitgevoerd worden. Dat begrijpen we. We willen daarom op de vragen die ons bereiken graag een antwoord bieden.

Natuurpunt Vrienden van het Schulensbroek 30 jaar!

In 1989 startten een aantal jongeren en ouderen een vereniging: de VZW “ De Vrienden van het Schulensbroek”. Wat klein begon, werd groot: “héél groot”. Ooit schrijven we nog wel eens wat geschiedenis over de groei en wat er zoal gebeurde in de vereniging en het broek in die periode. Nu hebben we het nog te druk. Daarom geengrote feesten of drankpartijen…..

NATUURTRIP NAAR NEDERLAND: VOGELS KIJKEN IN WINTERS ZEELAND

Zeeland is de meest Westelijke provincie van Nederland en bestaat uit een gigantische rivierdelta die de thuishaven is van een indrukwekkend aantal vogelsoorten. Het is een belangrijke stopplaats voor trekvogels op hun weg naar het zuiden en elk seizoen is verschillend. Zeker in de winter vinden veel vogels hier een veilige plek om op kracht te komen en te overleven gedurende de koude maanden.