De Broekgazet 2019 - 2

Woordje van de voorzitter

Het zijn, zoals steeds, drukke tijden. Er is goed nieuws, er is minder leuk nieuws. Maar vermits we toch ook goed nieuws van de andere “gazetten” brengen, onderscheiden we ons een beetje . Dat de opvolger van Joke Schauvlieghe, minister Koen Van Den Heuvel, de uitbreiding van het natuurreservaat Schulensbroek heeft goedgekeurd bezorgde ons een goed gevoel.

Vrienden Schulensbroek 30 jaar jong!

Onze vereniging bestaat dit jaar 30 jaar.
Eigenlijk zijn we best wel fier op wat er in die tijd door de vereniging is gepresteerd…
Indien we de tijd vinden(…), plannen we - en doen we - einde van dit jaar een activiteit om dit te vieren, te gedenken…..
We houden jullie op de hoogte.

Opruimen

Een ganse groep vrijwilligers van onze vereniging werkte mee aan de opruimactie van Limburg.
Net in de wegen aan de rand van het Schulensbroek.
Meer dan veertig zakken zwerfvuil werden verzameld!!
Met dank aan alle medewerkers

Jagen

Omdat er veel aandacht wordt gegeven aan de everzwijnen problematiek in onze streken, (terecht voor sommige streken) krijgen wij als vereniging er ook mee te maken.
In principe worden er geen dieren gedood in een natuurreservaat.
Maar uiteraard zijn er uitzonderingen mogelijk op principes.

Werken

De coördinatoren van Life Delta leveren goed en stevig werk!
Studies worden afgerond en er wordt gewerkt aan bestekken en vergunningsaanvragen.
Het is een hele klus waar door veel mensen wordt aan gewerkt, in diverse werkgroepen.

Houtverkoop

Deze zomer wordt er enkele populieren-aanplanten verkocht door Natuurpunt.
De bomen zijn kaprijp, sommige zijn zelfs méér dan kaprijp.
Bij de jongste storm waaiden er een heleboel on, sommige ook over een weg, of in een aangrenzende weide.
Het kappen van deze populieren is dus zeker verantwoord en past bovendien in het door de minister goedgekeurd beheerplan.

24h Van het Schulensbroek 2019-editie 33.

5h30 Aan de kerk in Schulen. Met op de achtergrond het knarsende geluid van een zwarte roodstaart, verzamelen 44 vroege vogelaars om aan de 33ste editie van de ochtendwandeling te beginnen. Voor velen een jaarlijkse traditie, maar er vallen ook enkele nieuwe gezichten te bespeuren. Fijn!

Loslopende honden

Het probleem van de loslopende honden blijft aanhouden. Er werden weer ooien gewond en een lammetje doodgebeten.
Politie krijgt volgens hun zeggen meldingen dat er ook “mensen met een T-shirt van de vrienden van het Schulensmeer (…) “ rondwandelen met loslopende honden.

Giften zijn altijd zeer welkom !!!

Er gebeurde door Natuurpunt een oproep aan de mensen die vorig jaar een gift uitbrachten voor het aankoopfonds.
Voor Limburg komen de giften van deze actie ten goede aan het Schulensbroek.
Momenteel zijn we de provincie met het kleinste bedrag aan giften voor wat betreft die actie.