De Broekgazet 2019 - 1

Woordje van de voorzitter

Zo zijn we beland in 2019…
Aan allen onze beste wensen.
Vooral een goede gezondheid. Die is onder meer afhankelijk van je leefomgeving… Jammer genoeg ziet niet iedereen dat in.
De natuur brengt rust en gezondheid, door zijn rijkdom aan planten en zijn zuiverende werking op vele domeinen.

LIFE Delta

De vele geplande acties binnen dat grote Life project beginnen vorm te krijgen.
Na overleg in de verschillende experten groepen, het aftoetsen van de mogelijkheden en wensen, groeit de consensus over wat er dient, kan en mag gebeuren om de vooropgestelde doelen te bereiken.
Eens hier definitieve overeenstemming is, dient er vergunning te worden gevraagd.

Puntjes op de i !!!!!

Enkele gemeenteraadszittingen geleden verkondigd een van onze geachte raadsleden dat “de groenen” al enorme sommen van de gemeente Herk hadden gekregen om gronden aan te kopen in het Schulenbroek. Men goochelde met meer dan één miljoen euro. Dit verwonderde ons ten zeerste. We keken even na in onze jaarlijkse afrekeningen.

Leuk weetje

Natuurpunt slaagde erin om heel wat gronden te verwerven in de omgeving van de locatie van de oude kerk van Donk. Op deze site was er vroeger ook een “buitenverblijf” van het klooster van Sint-Truiden. In de kronieken van de abdij lezen we dat de kloosterlingen hun toevlucht zochten te Donk als het in Sint-Truiden er wat woelig aan toeging , onrust of gevaar dreigde.