De Broekgazet 2018 - 2

Woordje voorzitter

Alhoewel zomer en “congé” is er volop activiteit in ’t Schulensbroek. Niet alleen de landbouwers die hooien, maar ook zijn er verscheidene aannemers aan ’t werk. Ook de vrijwilligers zitten niet stil . De administratie loopt verder. We schreven een memorandum voor onze Herkse partijen met onze verzuchtingen op vlak van natuur (en milieu) voor de toekomst. Er zijn vergaderingen en

LIFE Delta

Na veel afwegen, studeren, overleggen en vergaderen komt er stilaan een aanzet tot praktische uitvoering in het Life Delta project …
De studie inzake creatie van moeraszone aan Schulensmeer is ook al flink gevorderd. Ook de aanleg van vissteiger, het natuurbeleving pad en het andersvaliden pad begint vorm te krijgen.

Wandelpad "Van Donk naar ’t Vloot"

Deze vraag duikt al erg lang op en onze vereniging heeft hier reeds veel energie in gestoken.
Het oorspronkelijk gevraagde traject bleek onmogelijk. Dit doorkruiste Europees Vogelrichtlijngebied,habitatgebied en natuurgebied (RUP). De enkele grutto’s die nog bij ons broeden , doen het in dat gebied.

Wandelpad "Langs ’t Vloot"

In Life Delta is ook voorzien in het structureren van de bezoekersdruk en de recreatie aan ’t meer.
Er wordt westelijk van ‘t Vloot een natuurbeleving pad aangelegd en tegelijkertijd een pad voor minder mobiele mensen.

Wandelpad "Van station Schulen naar Beckersvaart"

Het door onze vereniging aangelegde pad van station Schulen naar de Beckersvaart wordt ondertussen goed gebruikt… een bewijs te meer dat een pad “functioneel” moet zijn, dan houden de gebruikers het wel open.
Deze verbinding is eigenlijk ideaal om opgenomen te worden in het fietsroutenetwerk, men kan zo de Neerstraat met rondpunt en verhoogde fietspadenboorden ,
vermijden…

Werken aan houtplantages pijpenkop (Schulensmeer)

De houtplantages zuidelijk van de” pijpenkop “van het Schulensmeer ( en op andere plaatsen) worden gedeeltelijk verwijderd.
Dit zal de openheid van het gebied ten goede komen en de kans op meer weidevogels vergroten.
Mogelijk zijn er mensen die zich storen aan het verwijderen van “bossen”.

Japanse duizendknoop

Aan de vijvers van de Kleen Meulen te Lummen wordt een test uitgevoerd of de zeer agressieve exoot "Japanse duizendknoop" kan worden kleingekregen door afgraving- en tot welke diepte…..
Ondertussen zien we die Japanner overal opduiken en de bermen bezetten….

Visafvangst vijversheide Schallebroek

Om vijvers goed te beheren is het leeglaten in de juiste periode van het jaar noodzakelijk.
Te Schallebroek gebeurde dit. Met de zeer gewaardeerde hulp van de vissenwerkgroep van LIKONA en vrijwilligers van Natuurpunt Lanaken en Vrienden van het Schulensbroek werden de laatste vissen gered uit de droogvallende vijver.