De Broekgazet 2017 - 3

Woordje van de voorzitter

De herfst is in het land en verenigingen starten hun werking weer op. Ook wij plannen enkele activiteiten in het najaar en werken voor de rest gewoon verder. Vrijwilligers zetten zich in om , gesteund door de politie, bezoekers te informeren en hun gedrag, waar nodig, bij te sturen. We danken hen daarvoor, want dit is geen simpele taak…

Vrijwilligers in het wachtbekken Schulensmeer.

Sinds een tijdje zijn er vrijwilligers aan de slag rond het wachtbekken Schulensmeer om de politie bij te staan. Hun taak in informatief. Zij informeren de politie en ze informeren de bezoekers. Dit is nodig. Want de mensen die een overtreding doen, weten dat meestal niet.

Natuur beheerdagen met jeugdverenigingen

Op de zaterdagvoormiddagen 14 en 21 oktober zijn er ook weer de jaarlijkse natuur beheerdagen met de jeugdverenigingen van Herk de Stad ( scouts Donk, Chriro Schulen en Herk centrum en KSJ-Berbroek)

Volwassen vrijwilligers zijn ook steeds welkom. Geef maar een seintje!

Houtverkoop-hakselhoutverkoop

Tijdens de beheer werken komt er ook gehakseld hout beschikbaar en tevens brandhout.
Wie interesse heeft in een vracht gehakseld hout of een wagen brandhout kan Piet contacteren (013 553257) of een seintje geven via de website info@schulensbroek.be.

Bever

Wie regelmatig wandelt aan ’ t Schulensmeer heeft ongetwijfeld al kunnen vaststellen dat er daar een bever aan het werk is. Onlangs werd er een bever doodgereden te Spalbeek. Een taxidermist is bezig om het dier op te maken op kosten van onze vereniging. We zullen de opgemaakte bever nadien schenken aan het bezoekerscentrum, waar je hem dan van dichtbij kan bekijken.

De Vroente

Minister Schauvlieghe besliste in een Investeringssubsidie Natuur toe te kennen aan het project Schulensbroek “de Vroente”. Dit project is momenteel in volle uitvoeringsfase. Een aannemer is er al geruime tijd aan het werk. Het resultaat begint zichtbaar te worden. De oorspronkelijke weilanden ( Donkse en Halense Vroenten) worden terug in hun vroegere glorie hersteld.

LIFE Delta

Ook dit reuzeproject vordert. Zoals geweten is de opstart vooral veel studiewerk. Groepjes specialisten rond vogels, vissen en amfibieën, planten enz… gaven hun kennis prijs in werkgroepen. De ene vogel vraagt zo’n omgeving om zich goed thuis te voelen terwijl een andere het tegengestelde wil. Sommige plantensoorten stellen bepaalde eisen om te kunnen gedijen.