De Broekgazet 2017 - 2

Woordje voorzitter

T was lekker warm en hoewel dat niet oproept naar activiteiten , was het toch niet stil in deze periode. De aankopen in het kader van LIFE Delta, vragen wel wat tijd: maar we slagen er nog steeds in om te kopen.

1 mei: 24 uren vogels spotten

Kerk Schulen, 1 mei 2017, 5h30 ’s morgens. 40 vroege vogelaars, verdeeld in 2 groepen, trekken richting het Schulensbroek met als bedoeling zoveel mogelijk verschillende vogelsoorten te ontdekken. Dit trouwens al voor de 31e keer. Het was echter koud tijdens de voormiddag, met een betrokken hemel en af en toe ook héél lichte regen.

Soms lukt het.

De aannemer die, in opdracht van VMM , véél zand weghaalde van de “nieuwe zandhopen “ had daar uiteraard een behoorlijk gat gemaakt en, zorgzaam als hij was , de hellingen zeer schuin afgewerkt. Doch enkele van onze bestuursleden , dachten aan een wand voor oeverzwaluwen. Een medewerkende landbouwer kwam ter hulp met groot materiaal en er werd een steile wand gemaakt

Ganzen…

Dat er veel ganzen zijn in het Schulensbroek is ondertussen wel duidelijk. Dit kan in het nadeel werken van andere weidevogels en overlast bezorgen. Bovendien zijn bvb de Canadese ganzen eigenlijk een soort pakganzen die uiteindelijk andere gebieden zijn gaan bezetten. Sinds enkele jaren is men in Vlaanderen bezig met verdelging en afvangst van deze soort.

Om over na te denken.

België is 30.528km² klein. Er zijn 11.322.088 inwoners, 152.256km wegen, 1764km snelwegen, 3.592km spoorwegen ( meer dan in Nederland bv.).In 2016 waren er 4.472.929 gebouwen en in 2016 waren er 7.301.766 auto’s.

Wandelpad

Het wandelpad dat werd aangelegd van het station naar de Beckers vaart wordt dankbaar gebruikt, ook door fietsers. Dit pad ligt vlak langs een spoorweg en is een voorbeeld van nuttig ruimtegebruik dat de natuur niet schaadt…en de mensen toch dichter bij de natuur brengt. De Beckersvaart zelf, vinden we dan weer niet zo’n goed voorbeeld van goed beheer.

Aankopen

In 2016 kochten we 12 percelen aan totaal 6,55 hectare. In 2017 kochten we al 11 percelen met totaal 7,55 ha oppervlakte. We groeien dus constant. Maar koken kost geld en kopen kost zeker geld. Alhoewel we gesubsidieerd worden is er nog steeds een gedeelte dat niet gesubsidieerd wordt. Dit moet betaald en gefinancierd worden door de plaatselijke Natuurpuntafdeling.

Werken in de natuur….

We hebben een maillist van vrijwilligers waarop we beroep doen bij (grotere) beheersactiviteiten. Doch soms dienen er ook kleine klussen te gebeuren… Daarom hebben we de idee om een beheer werkgroep te starten. Enkele vrijwilligers die af en toe een (kleinere)klus klaren. Heel gericht en soms erg nodig en nuttig. Zonder verplichtingen.

Werken met de jeugd

De traditionele werkdagen in de natuur met de Herkse natuurverenigingen gaan door op 14 en 21 oktober . Hou die voormiddagen vrij. De jaarlijkse planten-en bomenverkoop zal doorgaan op 25 november 2017 in de voormiddag. Meer info volgt.

Boomgaard

Onze hoogstamboomgaard ( 50 hoogstammen) werd gesnoeid en de dode bomen werden vervangen. Boomkorven werden hersteld . Samenwerking Natuurpunt, Regionaal landschap Haspengouw en Voeren, Boomgaarden stichting en provincie Limburg. Samenwerken loont voor de natuur.