De Broekgazet 2017 - 1

Woordje voorzitter

Om te beginnen voor iedereen onze beste wensen voor 2017 , een jaar dat je hopelijk kan doorbrengen in goede gezondheid, tevredenheid en vriendschap.

Boomgaard Gulkerveld

Een vijftiental jaren geleden legden we een hoogstamboomgaard aan in het Gulkerveld. ( achteraan de beerbosstraat links achter de laatste huizen). Doch we moeten toegeven : er is wat achterstallig onderhoud. (vooral snoeiwerk). Wel werden de boomkorven ieder jaar hersteld om vraatschade van de daar lopende koeien ( Blondes d’acquitaines…) te verhinderen.

Beheersdagen 2016

In 2016 vond de traditionele natuurbeheersdag van de Vrienden van Het Schulensbroek voor jeugdverenigingen gespreid plaats op volgende voormiddagen ( zoals de laatste jaren):
8 oktober 2016 en 22 oktober 2016
Voor detail van deelnemers zie bij gevoegde lijsten.

LIFE Delta

Ondertussen genoegzaam geweten: het LIFE Delta project is opgestart. Europese middelen komen naar de Demervallei op d e grens van Limburg en Brabant. Het Schulensbroek en het Webbekomsbroek. Het startsein is gegeven, aanwervingen zijn gebeurd. Op 8 maart om 20u is er een toelichting over het project in de Markthallen te Herk de Stad om 20u. iedereen welkom.

Gebruiksovereenkomsten

De gebruiksovereenkomsten met de plaatselijke landbouwers en hobbyboeren werden verlengd voor 2017 met hier en daar een lichte wijziging. We hebben zowat 40 contracten. Het Schulensbroek was een van de eerste gebieden waar beheerovereenkomsten werden ingevoerd. Het begon met een project van de toenmalige NAL ( nu Limburgse Milieukoepel).

Wandelpad

Het wandelpad van het Station van Schulen naar de Beckersvaart is geopend. Vroeger liep er een trage weg van uit de huidige Beckersvaat naar de “Molenweg” ( Schulen-Lummen).( “sentier 36” op Atlas van de buurtwegen 1850 -door het Stinusbroek) De elektrificatie van de spoorlijn 35 sneed deze weg echter af.

Agenda

Elke eerste zondag van de maand organiseren we een wandeling in ons natuurgebied.
Zondag 8 jan zijn er 2 wandelingen gepland. De wandeling naar onze "Wintergasten" vertrekt om 9u en "Uilenballen Pluizen" doen we om 14u.
We komen telkens samen aan ons bezoekerscentrum in Linkhout.