De Broekgazet 2016 - 3

Woordje van de voorzitter.

Allen,
Wat normaal het mooiste seizoen is in het Schulensbroek, de grasmaand juni, was dit jaar helemaal niet mooi. De overvloedige regenval en de daarmee gepaard gaande problemen van mogelijke wateroverlast en beperkte doorstroom van de Demer te Diest, maakte het nodig om ook het zogenaamde buitenbekken, in feite gewoon het Schulensbroek, onder water te zetten....

Leuk, niet leuk, soms leuk, wordt hopelijk leuk, ...

Leuk : gift perceel grond
Enige tijd geleden trokken we met de notaris naar het rusthuis De Bleuk te Herk de Stad waar we een schenking van een perceel grond mochten in ontvangst nemen van een eenennegentigen jarige man en zijn broer van 85. Ook zij vertelden nog van hun jonge jaren in ’t broek… Deze gift vonden we echt een opsteker als erkenning van onze werking! Bedankt!

Agenda

14 september: vergadering actieve leden CC Herk de Stad 20u - 8 en 22 oktober beheersdagen met jeugdverenigingen