De Broekgazet 2016 - 2

Uitbreiding-aankopen.

We blijven groeien als natuurreservaat. Stap voor stap, perceel na perceeltje. Telkens opzoekingen en dikwijls lange en soms héééél lange onderhandelingen alvorens een perceel kan aangekocht worden. Mensen verkopen niet zo dikwijls in hun leven een perceel grond, waar ze meestal nog herinneringen aan hebben.

Akers en hagen

Naast (heel veel) weide-en hooilandbeheer , beheren we ook heel wat bos, vijvers en ruigten. Een kleine oppervlakte beheren we als akkers, deze worden ieder jaar ingezaaid met graan of bloemenmengsel om de akkervogels en de insecten te helpen. Zo zijn er een bloemenakker in het Lummens broek en twee graanakkers in het Schulensbroek.

Pannen te Schulen

Het is intussen bijna 10 jaar geleden dat er begonnen werd om de geschiedenis te schrijven van de Schulense pannenbakkers. De drijvende kracht is één van de leden van onze Raad van bestuur Patrick Boucneau.

Ganzen

Deze winter is er heel wat gepraat en gemaild over de problematiek van zomerganzen in het broek en vooral rond het meer. Er was een klacht van landbouwschade door een landbouwer. Ganzen grazen inderdaad .

Honden

We blijven betreuren dat eigenaars hun honden los laten lopen in het Schulensbroek. Ze verlaten de paden en vieren hun instincten bot in weiden en rietkragen waar vele vogels broeden. Honden volgen hun instinct als ze plots een dier zien wegkruipen of vliegen. Er zijn veel grondbroeders in ons gebied.

Pilootproject de Waterkant.

Hoeve de Waterkant is een klassiek rundveebedrijf gelegen nabij natuurgebied en wachtbekken Schulensbroek, zuidelijke van de Herk . De meesten onder ons kennen ze als “de hoeve Mees”. Veelvuldige overstromingen en vernatting van de gronden bemoeilijken de activiteiten, alhoewel het uiteraard al van oudsher een nat gebied is.

Algemene vergadering

Onze AV ging door in februari. Het vorig jaar werd overlopen en besproken, het volgende gepland. Verscheidene projecten zijn lopende (uitbreiding Vroente, wandelpad station Schulen, kamsalamander, Grote Modderkruiper, poelenaanleg en herstel in Lummensbroek). Jurgen en Inge namen ontslag uit dagelijks bestuur omwille van drukke beroepsactiviteiten.

Leden

Natuurpunt wil dit jaar de 100.000 leden bereiken. Daarom/ steun Natuurpunt en steun bovendien de vrienden van het Schulensbroek door 27 euro (zevenentwintig) te storten op rekening van de Vrienden van het Schulensbroek BE55 4515 0591 4144. Wij zorgen voor de rest.

Agenda

1 mei wandelingen - 24 uren vogels spotten:
• 5u30 kerk Schulen (door omstandigheden dit jaar zonder ontbijt)
• 13u30 Station Schulen
• 18u30 Bezoekerscentrum ‘t Vloot.

5 juni - 14u - kriebelen aan het Schulensmeer – bezoekerscentrum ‘t Vloot