De Broekgazet 2016 - 1

Woordje van de voorzitter

Om te beginnen onze beste wensen voor alle lezers. Vooral, al klinkt het gewoon: een goede gezondheid , naar geest en naar lichaam. Deze twee lopen namelijk samen naar mijn mening. Met de vereniging De Vrienden van het Schulensbroek, doen we verder met het realiseren van onze doelstellingen: natuurherstel, natuurbeheer en natuurbehoud in het Schulensbroek.

Wandelpaden

Onder impuls van onze vereniging werden er in het Schulensbroek wandelpaden aangelegd, bewegwijzerd, er kwamen trappen en plankenpaden op de natte stukken.

ISN De Vroente

Toekomst voorspellen is moeilijk, het voorspellen en zeker het waarmaken…Toch mikken we in 2016 op verdere groei van ons gebied. We richten verder in met de zone zuidelijk van de Herk als grote uitdaging . Hier dienden we dan ook vorig een ISN (Investeringssubsidie Natuur)- project voor in.

Hoe het groeide…..

Op 11 mei 1989 werd onze eerste aankoop in het Schulensbroek beschreven: we kochten toen 35a10ca en voelden ons met zijn allen grootgrondbezitters.

Vernieuwen beheerovereenkomsten met landbouwers

Een twintigtal overeenkomsten met landbouwers werden eind 2015 hernieuwd. ( totaal hebben we zowat 45 maar de vervaldata verschillen). De samenwerking wordt gewoon verdergezet door beide partijen. Dit bewijst dat er hier wel duidelijk een win-win situatie is.

Nieuwe medewerkster in bezoekerscentrum.

In het bezoekerscentrum Schulensmeer-Schulensbroek-’t Vloot is een nieuwe natuur educatieve medewerker aangeworven. Vooreerst willen we toch Tine bedanken voor de door haar geleverde inspanningen. Eén voorbeeld: In een niet zo eenvoudige werkomgeving is zij erin geslaagd de bezoekers van ’t Vloot toch een gevoel van “natuur” mee te geven. Een prestatie die als belangrijk mag beschouwd worden.