De Broekgazet 2015 - 3

Woordje van de voorzitter

Er wordt volop gehooid in het Schulensbroek. De zomer komt er aan. De lente was mooi, maar droog. Toch komen er nog weidevogels tot broeden. Al zou het broek wat natter mogen zijn…

Lopende projecten

Project kamsalamander
Meerdere poelen werden hersteld en terug geruimd, aansluitend op d e Herkvallei. De eerste tekenen van (her)kolonisatie zijn hoopvol. Er zit leven in d e poelen… (of dacht je dat de reiger er gaat staan om zijn tenen te verfrissen?)

We blijven groeien!

Dit jaar konden we, ondanks de subsidieproblemen en de minder gunstige financiële toestand toch al een aanzienlijke uitbreiding van ons natuurgebied verwezenlijken!
We kochten dit jaar reeds 13ha bij en kregen nog eens een tiental ha bij in beheer.

Houtverkoop

Ook dit jaar zal het landschap einde beerbosstraat wijzigen. De populieren, einde van de kasseiweg zullen verdwijnen: ze zijn meer dan kaprijp ( sommigen zijn reeds omgewaaid). Het openmaken van het landschap zal het biotoop aantrekkelijker maken voor weidevogels. We hebben nog wel bossen aan de rand van het gebied, als buffer en we overwegen om daar bijkomend bos aan te leggen.