De Broekgazet - 2015-2

Woordje van de voorzitter.

We blijven gaan… Zopas konden we 13,5 ha verwerven in een bijzonder belangrijk gedeelte van het Schulensbroek. Het blijft groeien. Dit brengt uiteraard ook meer onderhoud en inrichting met zich mee.

Aankopen

We zijn er in geslaagd om 13,5 ha natuurgebied bij te kopen, zuidelijk van de rivier Herk. Momenteel zijn het populierenaanplantingen doch in deze zone, dichtbij de Vroente moet het mogelijk zijn deze gronden geschikt te maken voor kruipend moerasscherm, grutto en aanverwanten….

Projecten

Het financieren van omvormings- of inrichtingswerken werken wordt steeds moeilijker en hiermee bedoelen we : “financieel”. De middelen zijn schaars en de ministers zijn talrijk in dit land. Daarom is het de kunst om zoveel mogelijk projectmatig te werken en éénmalige middelen proberen te bekomen, via projecten dus.

Natuurpunt

Het is belangrijk dat we met natuurpunt met velen zijn. Dan wordt er uiteindelijk meer aandacht gegeven aan de natuur, daarom vragen we jullie om lid te worden van Natuurpunt.