De Broekgazet - 2014-4

Woordje van de voorzitter.

Dit najaar bestaat onze vereniging “ De Vrienden van het Schulensbroek” 25 jaar. Dit is een behoorlijk stuk voor een mens, voor de natuur is dat een peulschil. En toch… We hebben de pretentie te verkondigen dat, indien onze vereniging er niet was geweest: de natuur in ’t Schulensbroek er gans anders zou uitzien. Er is in die tijd hard gewerkt: letterlijk!

Poelen

Het project “kamsalamander” loopt. Dit project beoogt onder andere: herstel, onderhoud en aanleg van poelen in de Herkvallei. Ook in ’t Schulensbroek is aan de poelen gewerkt. Ze worden goed onderhouden zodat de biodiversiteit alle kansen krijgt. Andere projecten zijn ingediend, onder andere rond de Grote Modderkruiper. Van zodra er nieuws hierover is, horen jullie het wel.

Ganzen-ganzen-ganzen

Er zijn veel ganzen in ’t Schulensbroek. Aan den toog of aan de oevers van het meer hoor je al eens zeggen” daar zouden ZE eens iets moeten aan doen. Wie dan “ze” is, is niet duidelijk. Alleszins is het zo dat dit probleem niet lokaal kan opgelost worden. Mogelijk op Vlaams niveau en nog beter op Europees niveau. Bewijsje?

25 jaar Vrienden van het Schulensbroek

Onze vereniging bestaat 25 jaar! Toch al een poosje en er is toch wel verwezenlijkt in die kwarteeuw… Recent werd het beheer van de gronden van VMM in het wachtbekken en omliggende toegekend aan Natuurpunt. Schulensbroek als natuurgebied beheerd door Natuurpunt en “de vrienden “ is nu 425 ha. Daarmee treden we vlot de top 5 binnen van de Vlaamse natuurgebieden qua oppervlakte.

Werkgroep beheer

Als je 25 jaar bezig bent, kan je je wel eens afvragen: “hoe zit het nu? Zijn de doelen die we vroeger stelden nog actueel en realistisch? Kunnen we de doelstellingen aanpassen, bijsturen?” Een groep onder leiding van Marcel Claes buigt zich over deze kwesties. We proberen ons zo goed mogelijk te informeren en te documenteren. Want van de doelstellingen hangt ook het beheer af.

Overlijden

Eind september overleed René Cupers , lid van onze Raad van Bestuur. René gidste wandelingen, vertegenwoordigde de Vrienden in de cultuurraad en zorgde voor de catering op 1 mei, de laatste jaren. We verliezen een goed bestuurslid.

Brandhout voor de volgende winter en hakselhout te koop.

Dit najaar en deze winter zullen De Vrienden van het Schulensbroek ook weer beheerwerken uitvoeren om het natuurgebied Schulensbroek te onderhouden, zodat w eer allen kunnen van genieten. Dit levert brandhout op . Het brandhout wordt gezaagd op “hanteerbare stukken” en aan huis geleverd.

Agenda

11 en 18 oktober 9u - Beheersvoormiddag Herk-de-Stad - Station Schulen - 013 55 32 57 * * * 2 november 14u - Najaarswandeling - start Bezoekerscentrum 't Vloot, Demerstraat 60, Lummen, 013/55.63.81, bc.tvloot@natuurpunt.be * * * 7 november 19u30 - Op avontuur in de Göksu Delta (Turkije), voordracht door Luc Cieters - Bezoekerscentrum 't Vl