Broekgazet 2015 - 1

Woordje voorzitter

We hebben het weer gehad. Een jaartje verder. Onze afdeling bestaat 25 jaar en dat hebben we in alle eenvoud gevierd. We zijn nu eenmaal eenvoudige meisjes en jongens. Want als er iets is wat we hebben geleerd met het ouder worden dan is het dat het geheim voor vele succesvolle en aangename dingen in de eenvoud ligt.

Brainstorm OSM

De opdrachthoudende vereniging OSM ( een intercommunaal samenwerkingsverband tussen de gemeenten Herk de Stad-Lummen en Halen) organiseerde een brainstorm rond de toekomst van het Schulensmeer en omgeving. Vele partners en geïnteresseerden werden samengebracht om eens na te denken wat er wenselijk was in dit gebied.

Broekgazet of broekekster?

Tja, nu begint onze redacteur blijkbaar door te slaan… gebeurt wel meer na een narcose op latere leeftijd zal je denken. Wat heeft een gazet met een ekster te maken? Wel, iedereen weet dat de prachtige dieren die eksters zijn de reputatie hebben van niet alleen maar intelligent te zijn maar ook praatzuchtig, babbelziek. Onze Vlaamse volksmond zegt immers ook “babbelen als een ekster”.

Nieuw logo

We vierden het 25-jarig bestaan van “de vrienden” in alle eenvoud. Bij die gelegenheid werd ook ons nieuwe logo bekendgemaakt. Een ontwerp van Adam Berten, vorm gegeven door Lisa Christiaens. Eenvoudig, mooi , duidelijk voor wat we staan en hopelijk goed voor 25 jaar.

Houtverkoop

Indien alles volgens plan verloopt worden dit jaar een aantal populieren verkocht: met name de reuze bomen einde van “de kassei” (verlengde Beerbosstraat) aan de linkerzijde en op de noordelijke oever van de Demer (Lummenkant dus). Deze bomen zijn meer dan kaprijp…( een aantal zijn er reeds omgewaaid).

Hagendorser

Dit najaar werden ook onze honderden meters hagen weer geschoren. Deze klus wordt ieder jaar geklaard door een “hagendorser”. Niet alle hagen worden geschoren: er blijven nog veel houtkanten die pas om de X jaren onderhoud krijgen. Variatie genoeg in het Schulensbroek.

Natuurbeheerdagen

De jeugdverenigingen zorgden voor 130 deelnemers op de beide natuurbeheerdagen. De Vrienden zorgden voor begeleiding, plaatselijke landbouwers en het gemeentebestuur leverden logistieke ondersteuning. Er werd goed gewerkt. Deze prachtige traditie in Herk de Stad brengt jongeren op een gezonde manier in contact met natuur én er wordt vooruitgang geboekt voor de natuur.

Te onthouden voor 2014

• Viering 25 jarig bestaan Vrienden van het Schulensbroek
• Wachtbekken-gronden komen in beheer bij Natuurpunt
• Uitgave boekje “Strippen voor biodiversiteit”
• Na meer dan 10 jaar nog eens een kolonie oeverzwaluwen in het Schulensbroek met zowat dertig nesten.
• Het aantal broedgevallen van blauwborst blijft een dalende tendens vertonen de laatste jaren.