Brainstorm OSM

De opdrachthoudende vereniging OSM ( een intercommunaal samenwerkingsverband tussen de gemeenten Herk de Stad-Lummen en Halen) organiseerde een brainstorm rond de toekomst van het Schulensmeer en omgeving. Vele partners en geïnteresseerden werden samengebracht om eens na te denken wat er wenselijk was in dit gebied. Er werd uitdrukkelijk gezegd dat men zich voor zijn ideeën niet moest laten afremmen door wettelijke of budgettaire belemmeringen. Een aantal voorstellen werden dus gelanceerd en zullen nu verder bekeken worden door OSM. Onze voorzitter, (die dit dossier wel enigszins beheerst) heeft echter reeds aangegeven dat het eerst moet duidelijk zijn wat nu eigenlijk “ de opdracht” van deze intercommunale is. Enkele van de doelstellingen vermeld in hun statuten zijn meer dan duidelijk serieus achterhaald(ontginning van zand en verkoop hiervan…) en dienen dus naar onze mening geactualiseerd. Bovendien zijn er wel degelijk wettelijke beperkingen in dit gebied. Het is Natura 2000 gebied, Vogelrichtlijn- én Habitatrichtlijngebied. Doch de bestuurders van OSM zijn allen politici die bij hun aanstelling gehoorzaamheid hebben beloofd aan de wetten van het Belgische Volk. We kunnen er dus gerust in zijn. Al zullen we het wél bewaken.