Boomgaard Gulkerveld

Een vijftiental jaren geleden legden we een hoogstamboomgaard aan in het Gulkerveld. ( achteraan de beerbosstraat links achter de laatste huizen). Doch we moeten toegeven : er is wat achterstallig onderhoud. (vooral snoeiwerk). Wel werden de boomkorven ieder jaar hersteld om vraatschade van de daar lopende koeien ( Blondes d’acquitaines…) te verhinderen. Er groeiden pruimen, peren, appelen en kersen. Enkele jaren konden we reeds kersen plukken en er was een overvloed van appelen in sommige jaren. Doch de overstromingen van juni en mogelijk ook het Little Cherryvirus werden onze kersenbomen fataal. Ze stierven allen af. Ook enkele andere hoogstammen overleefden het niet of hebben het zeer moeilijk. Samen met Het Regionale Landschap Haspengouw en Voeren en de provincie Limburg krijgt de boomgaard deze winter een “upgrade”. Zieke en dode bomen worden verwijderd en ver worden nieuwe aangeplant. We kiezen ervoor om niet opnieuw kersen aan te planten. Dit lukt moeilijk . Alle bomen zullen een snoeibeurt krijgen. Met dank aan allen die aan dit project meewerken!