Bever

Wie regelmatig wandelt aan ’ t Schulensmeer heeft ongetwijfeld al kunnen vaststellen dat er daar een bever aan het werk is. Onlangs werd er een bever doodgereden te Spalbeek. Een taxidermist is bezig om het dier op te maken op kosten van onze vereniging. We zullen de opgemaakte bever nadien schenken aan het bezoekerscentrum, waar je hem dan van dichtbij kan bekijken.