Algemene vergadering

Onze AV ging door in februari. Het vorig jaar werd overlopen en besproken, het volgende gepland. Verscheidene projecten zijn lopende (uitbreiding Vroente, wandelpad station Schulen, kamsalamander, Grote Modderkruiper, poelenaanleg en herstel in Lummensbroek). Jurgen en Inge namen ontslag uit dagelijks bestuur omwille van drukke beroepsactiviteiten. Paul Peeters (één van de “founding fathers) komt in het dagelijks bestuur als secretaris en Jan Ruymen doet hier ook zijn intrede. We heetten hen van harte welkom en wensen hen veel werkgenot. Inge en Jurgen bedanken we voor hun inzet, ze beloofden wel “actieve leden” te blijven.