Akers en hagen

Naast (heel veel) weide-en hooilandbeheer , beheren we ook heel wat bos, vijvers en ruigten. Een kleine oppervlakte beheren we als akkers, deze worden ieder jaar ingezaaid met graan of bloemenmengsel om de akkervogels en de insecten te helpen. Zo zijn er een bloemenakker in het Lummens broek en twee graanakkers in het Schulensbroek.

In het Schulensbroek zijn er traditioneel veel hagen en haagkanten. De natuur toont zich daar ook op zijn mooist met de meidoorn-sleedoorhagen, waarin wilde hop en rozenbottelstruiken verstrengeld zitten. Ook dit vergt beheer. In de haagkanten proberen we de hoog opschietende bomen te verwijderen. De hagen worden ieder jaar geschoren ( verscheidene kilometers haag…).