Aankopen

We zijn er in geslaagd om 13,5 ha natuurgebied bij te kopen, zuidelijk van de rivier Herk. Momenteel zijn het populierenaanplantingen doch in deze zone, dichtbij de Vroente moet het mogelijk zijn deze gronden geschikt te maken voor kruipend moerasscherm, grutto en aanverwanten….
Deze aankoop brengt ons dicht bij de 450 hectare in beheer! (ter vergelijking Herk de Stad met al zijn deelgemeenten is 4283 ha groot…)