25 jaar Vrienden van het Schulensbroek

Onze vereniging bestaat 25 jaar! Toch al een poosje en er is toch wel verwezenlijkt in die kwarteeuw… Recent werd het beheer van de gronden van VMM in het wachtbekken en omliggende toegekend aan Natuurpunt. Schulensbroek als natuurgebied beheerd door Natuurpunt en “de vrienden “ is nu 425 ha. Daarmee treden we vlot de top 5 binnen van de Vlaamse natuurgebieden qua oppervlakte. We vieren dit 25 jarig bestaan op 29 november. Uitnodiging voor de leden volgt.