24h Van het Schulensbroek 2019-editie 33.

5h30 Aan de kerk in Schulen. Met op de achtergrond het knarsende geluid van een zwarte roodstaart, verzamelen 44 vroege vogelaars om aan de 33ste editie van de ochtendwandeling te beginnen. Voor velen een jaarlijkse traditie, maar er vallen ook enkele nieuwe gezichten te bespeuren. Fijn! Verdeeld in twee groepen gaan we op pad om zoveel mogelijk vogelsoorten te verzamelen, want dat is het opzet van het geheel. Tijdens 3 wandelingen op andere plaatsen in het gebied, zoveel mogelijk verschillende vogels zien of horen. Nog voor aanvang worden de eersten al afgevinkt: koolmees, merel, ...
Start van wandeling één. Hoe verder de groepen richting het Schulensbroek gaan, duikt een gevreesde spelbreker op... jawel, mist. Hierdoor wordt , vanzelfsprekend, de visuele waarneming erg beperkt en wordt het dan ook letterlijk de oren spitsen. Dat wordt ook gedaan. Al snel worden een aantal "gewone Broeksoorten"gehoord: zwartkop,grasmus, ... deze, aangevuld met een in de verte roepende waterhoen en een overvliegende grauwe gans, dikt het soortenlijstje aan. Via twee verschillende trajekten wandelen de groepen richting Pijpenkop, waar zij opnieuw één geheel vormen. Hier worden meteen heel wat bijkomende soorten verzameld. Er vliegen een aantal boerenzwaluwen boven het meer en ook een oever- en gierzwaluw worden waargenomen. In de verte horen we een roepende grutto en een scholekster dient zich ook aan, een aantal oeverlopers zitten op " het strandje". We wandelen richting zuidkant van het meer waar wat residerende soorten zoals blauwborst en rietgors worden gespot. Op het einde is een pleisterende tapuit nog een leuke verrassing. Aangekomen op de parking bij het begin van het kasseiwegje wordt er dit jaar gekozen om een alternatieve route te nemen, namelijk langs het Gulkerveld. Een succes, want de groep wordt getrakteerd op een mooi zichtbare steenuil, een zéér mooie waarneming die wordt gesmaakt. Wanneer we opnieuw richting kerk wandelen, horen we nog een baltsen/zingende boompieper, zien we enkele overvliegende kramsvogels en een holenduif. Op enkele tientallen meters van " de finish" duikt er ook nog een huiszwaluw op. Zo wordt de ochtendwandeling met 71 soorten afgesloten. Een mooi getal, zeker gezien de mist bij aanvang.
Voor de namiddagwandeling tekenen er 25 personen present. Vanaf Station Schulen gaat het richting "Binnenbekken-Oost" en Slibbekken. Onderweg wordt er een boomvalk opgemerkt en via de spoorwegovergang van Linkhout worden de viskweekvijvers van Schallebroek bezocht. Daar kunnen enkele steltlopers, zoals groenpootruiter en oeverloper aan de soortenlijst worden toegevoegd. Op de plas aan Kleen Meulen is het drummen in de kijkhut en worden kleine plevier, bosruiter en een Temmincks strandloper bijkomend gezien. Via de Grote Meulen wandelen we terug richting Station Schulen, waar erg hoog nog een havik wordt waargenomen. Tijdens de namiddagwandeling worden er 10 extra soorten aan het lijstje toegevoegd.
Ook voor de avondwandeling bestaat de groep uit 20 personen, wat een mooi aantal is voor de toch forse wandeling. 4 Extra soorten worden er gevonden en als kers op de taart, in de duisternis bij het naderen van ons vertrekpunt, een overvliegende bosuil. Zo eindigen we met een totaal van 85 soorten, wat een mooi gemiddelde is.
Hiermee wordt de 33ste editie van de 24h van het Schulensbroek afgesloten. 3 Wandelingen en de 33ste editie...simpele basis wiskunde...:2020, de ochtendwandeling zal de 100ste wandeling van de 24h zijn. Een mijlpaal!
( met dank aan Jan S voor dit verslag)