1 mei: 24 uren vogels spotten

Kerk Schulen, 1 mei 2017, 5h30 ’s morgens. 40 vroege vogelaars, verdeeld in 2 groepen, trekken richting het Schulensbroek met als bedoeling zoveel mogelijk verschillende vogelsoorten te ontdekken. Dit trouwens al voor de 31e keer. Het was echter koud tijdens de voormiddag, met een betrokken hemel en af en toe ook héél lichte regen. Richting het broek wandelend begon de teller langzaamaan op te lopen, maar toch vooral langzaam. Al vroeg werden we getrakteerd op een zingende blauwborst, ervaren of beginnende vogelaar, hier stop je altijd voor. De wulp zijn karakteristiek geluid kleurde ondertussen ook enkele keren de wandeling. Daarna zijn we gaan vaststellen dat ook de eerste oeverzwaluwen toch weer aan het nestelen zijn, we hadden trouwens de 3 zwaluwsoorten tijdens de voormiddagwandeling, huis- boeren en oeverzwaluw met daarbij de gierzwaluw (die geen zwaluw is). Aangekomen aan het meer zelf doken plots 2 zwarte sternen op, die met hun acrobatisch sternachtige vlucht héél wat deelnemers plezierden. Later was er nog een derde exemplaar ter plaatse. Aan de overkant van het meer hoorden we ondertussen ook een nachtegaal het beste van zichzelf geven. Na een ludieke “aanval” van een horde koeien, inclusief stier, was de groep verplicht een kleine omweg te maken. Eén van de groepen was ook reeds geconfronteerd met gezelschap bijzonder uitgelaten schapen…Tapuit en paapje sierden toch nog de ochtendwandeling, samen met nog 2 overvliegende wulpen aan het gat van het broek. Terug aangekomen aan de kerk stond de teller op 64 stuks. Diegene die gereserveerd hadden konden daarna genieten van een héérlijk bord spek en eieren. Dat deed deugd!
Namiddag vertrokken we van het station van Schulen. 25 deelnemers trokken het Stinusbroek in waar meteen een tapuit ons zat op te wachten. Na wat klim en balanceer werk gingen we onder de spoorweg door en klommen we de dijk op. Daar kregen we héél mooi een rode wouw te zien. Via het slibbekken pikten we een grote gele kwikstaart op en eindelijk een eerste (grote bonte) specht. Om daarna een tafeleend op de kweekvijvers van Schallebroek als extra soort toe te voegen. Aangekomen aan de kijk hut van de kleen meulen kon de teller snel héél wat hoger: de cetti’s zanger liet zich vrijwel meteen horen en kemphaan, watersnip, kleine plevier, tureluur, oeverloper, grutto waren de aanwezige steltlopers. Terug aangekomen aan het station pikten we loeihoog nog een doortrekkende sperwer op. Daardoor kreeg onze soortenlijst een boost van 17 extra exemplaren.
De avondwandeling werd door een team van 13 aanwezigen aangevat en kreeg al meteen een zéér mooie waarneming voorgeschoteld zijnde een rustende lepelaar op het klein eilandje voor ’t Vloot. Tevens een nieuwe soort voor de 1 mei wandeling! Gekruid door hier en daar een zingende nachtegaal en een tapuit ging de groep het ganse meer rond. Zéér mooi waren nog de 3 boomvalken die vlak boven het water van het meer aan het jagen waren. Toch een niet alledaags, prachtig schouwspel. Bijna aan de finish hadden we dan toch nog een overvliegende, roepende ijsvogel te pakken waardoor we de avond met 2 extra soorten afsloten en het totaal van de dag op 83 komt. Niet top, maar zeker ook niet slecht. Met uitschieters zoals rode wouw, lepelaar en 3 jagende boomvalken boven het meer toch weer een zéér geslaagde editie!
( met dank aan Jan Severeyns)