Nieuws

Help de kamsalamander in het Schulensbroek

Waterdraakjes of kamsalamanders zijn zeldzame en beschermde amfibieën die met uitsterven bedreigd zijn. De poelen met waterplanten waar ze zo graag vertoeven zijn grotendeels verdwenen, verwaarloosd of vervuild en de schuilplaatsen
op het land, zoals hagen, nemen nog steeds in aantal af.
Om de kamsalamander in Herk-de-Stad meer kansen te geven werden in 2015 nieuwe poelen aangelegd en oude poelen hersteld. Dankzij de vrijwilligers van Natuurpunt De Vrienden van het Schulensbroek, de stad en het Regionaal Landschap
Haspengouw en Voeren krijgen de kamsalamanders weer volop kansen in Herk-de-... lees verder

Stinusbroek ondergaat metamorfose

Het Stinusbroek, een deelgebied van het natuurgebied het Schulensbroek, was tot enkele maanden geleden een gebied met verlaten weekendvijvers en illegale chalets. In de jaren zestig van de vorige eeuw werden waardevolle hooi- en graslanden beplant met sparren, populieren en tal van exotische bomen en struiken voor jachtdoeleinden. Natte zones werden omgevormd naar weekendvijvers met hoge dijken. Ondertussen is het gebied bijna volledig in eigendom van de lokale natuurvereniging De Vrienden van het Schulensbroek. Zij zijn volop bezig het gebied terug om te vormen naar hooi- en graslanden... lees verder

Natuurgebied van de Maand: Schulensmeer en Schulensbroek

Dichtbij het klaverblad van Lummen ligt een verrassend stuk Demervallei: een verdwaald polderlandschap. In dit natuurgebied kan je wandelen in een uitgestrekt, vochtig grasland waar vele planten en dieren zich thuis voelen. Net als vele andere delen van de Demervallei heeft het Schulensbroek een benijdenswaardige plantenrijkdom waarbij de uitgestrekte graslanden een onweerstaanbare aantrekkingskracht uitoefenen op tal van weidevogels. http://www.natuurpunt.be/natuurgebied/schulensmeer-en-schulensbroek

Onze beste wensen

De vrienden van het Schulensbroek wensen je
de rust van een winters broeklandschap,
de harmonie van een wuivend hooiland,
de levensdrang van een jonge kievit en
de energie van een gloednieuw boeiend jaar!

Wachtbekken: beheer wordt gecontinueerd.

De aanbesteding voor het wachtbekken Schulensmeer liep op 30 juni 2014 ten einde. De eigenaar V.M.M. is tot een overeenkomst gekomen met Natuurpunt om het gebied aan deze vereniging in beheer te geven. Er zal nu een beheersplan worden opgemaakt voor dit gebied. In feite wordt het beleid gecontinueerd , maar verfijning en ingrepen worden hopelijk mogelijk . Voor het beheerplan wordt uiteraard overleg gepleegd met betrokkenen.
Het einde van de aanbesteding betekent evenwel ook dat onze vzw een groot deel van zijn inkomsten verliest. We zijn dus niet langer, als lokale afdeling, in... lees verder

Strippen … en veel meer … voor biodiversiteit in het Schulensbroek

Het Schulensbroek is de voorbije 25 jaar op de kaart gezet als één van de grootste Vlaamse natuurreservaten. Natuurpunt De Vrienden van het Schulensbroek bouwde 't Broek uit tot een belangrijk natuurgebied en een ware bron van biodiversiteit. Het Schulensmeer, de uitgestrekte gras- en weilanden, poelen en talrijke kleine landschapselementen, zoals knotwilgen, meidoorn- en sleedoornhagen bieden nestgelegenheid en voeding alom voor heel wat dier- en plantensoorten. Toch is het een zware opgave om de biodiversiteit te handhaven en te bevorderen. Ze niet verknoeien is een taak van ons allen en... lees verder

Wat vliegt er rond in Schulensbroek op 1 mei?

Op 1 mei werd de jaarlijkse 24u vogels tellen georganiseerd. Dit zijn de resultaten, met dank aan Koen Leysen van Natuurpunt.

BROEKGAZET DIGITAAL IN DE TOEKOMST!!!!!???

De broekgazet verscheen om de drie maanden en het is telkens toch wel wat organiseren om de bijna driehonderd kranten ter plekke te krijgen.( en ook wel een hoop papier)

Daarom denken we er aan om de broekgazet digitaal te verzenden naar alle geïnteresseerden. Dit kan gebeuren aan de handen van “flitsen” en dus niet meer op regelmatige basis, maar telkens als het nodig wordt geacht. We zullen een lijst aanmaken en een test doen met de verzending. Maar daarom hebben we jullie mailadressen nodig!

Goed om weten is ook dat je de broekgazetten kan raadplegen op onze website. De... lees verder

De grote modderkruiper komt voor in 't Schulenbroek !

Herk-de-Stad heeft de ‘grote modderkruiper’ geadopteerd als adoptiesoort in het biodiversiteitsproject ‘GALS (gemeenten adopteren soorten)’. De grote modderkruiper is een mysterieuze vis, omdat hij in de modder leeft en maar zelden wordt waargenomen. Zijn bijnaam is ‘weeraal’, want bij onweerachtig weer komt deze langwerpige vis aan het wateroppervlak zwemmen. Vissers nemen hem wel eens waar, maar het gebeurt zelden. De vis heeft een beetje een ‘monster van lochness’-imago, want men beweert dat hij ergens zit, maar niemand ziet dat beest.In Herk-de-stad wist men dat de soort voorkwam in... lees verder

Pagina's