Nieuws

LIFE-project Delta tilt natuur in de Demervallei naar Europees topniveau!!!!

De Europese Commissie heeft het Life-project Delta goedgekeurd. De komende 5 jaar investeert dit project 6,3 miljoen euro in de verdere ecologische ontwikkeling van de Demervallei in Limburg en Vlaams-Brabant.
We kunnen dus de komende 5 jaar een goede 6,3 mio Euro in onze regio investeren, waarvan 60% gefinancierd wordt door Europa (en van dit geheel neemt de Vlaamse overheid dan nog eens een verdere 32% voor haar rekening), die we kunnen besteden aan een wel afgelijnd geheel van acties rond natuurherstel en -ontwikkeling, maar ook beleving en communicatie. Het Schulensbroek en het... lees verder

24 u van het Schulensbroek, 1 mei 2016, een hoogdag

De 24 u van het Schulensbroek was aan haar 30ste editie toe, een jubileum dus voor Natuurpunt Vrienden van het Schulensbroek en Natuurpunt CVN. Met een vroege ochtendwandeling, een namiddag én een avondwandeling probeerden we samen de vogelrijkdom van dit unieke natuurgebied in de verf te zetten. En of dat gelukt was!
Zoals steeds gidste Koen Leysen de drie wandelingen, maar gelukkig nam Paul Peeters ook een deel van de 38 vroege vogelaars voor zijn rekening. Jan Severeyns assisteerde bij de drie wandelingen. Na een lange koude en natte periode bleken de weergoden ons gunstig gezind... lees verder

Ben jij al lid van De Vrienden van het Schulensbroek?

Vind je ook dat onze natuur bescherming nodig heeft? Dat onze kleinkinderen ook mogen genieten van een wulp, een grutto, een ree of een salamander in het Schulensbroek? Dat we onze open ruimte moeten beschermen? Wordt dan lid van Natuurpunt via https://www.natuurpunt.be/steunen/lidmaatschap/inschrijven?recruiting_or... zo ben je meteen ook lid van De Vrienden van het Schulensbroek. Of je kan ook rechtstreeks 27 euro storten aan De Vrienden van het Schulensbroek via E55 4515 0591 4144... lees verder

Help de kamsalamander in het Schulensbroek

Waterdraakjes of kamsalamanders zijn zeldzame en beschermde amfibieën die met uitsterven bedreigd zijn. De poelen met waterplanten waar ze zo graag vertoeven zijn grotendeels verdwenen, verwaarloosd of vervuild en de schuilplaatsen
op het land, zoals hagen, nemen nog steeds in aantal af.
Om de kamsalamander in Herk-de-Stad meer kansen te geven werden in 2015 nieuwe poelen aangelegd en oude poelen hersteld. Dankzij de vrijwilligers van Natuurpunt De Vrienden van het Schulensbroek, de stad en het Regionaal Landschap
Haspengouw en Voeren krijgen de kamsalamanders weer volop kansen in Herk-de-... lees verder

Stinusbroek ondergaat metamorfose

Het Stinusbroek, een deelgebied van het natuurgebied het Schulensbroek, was tot enkele maanden geleden een gebied met verlaten weekendvijvers en illegale chalets. In de jaren zestig van de vorige eeuw werden waardevolle hooi- en graslanden beplant met sparren, populieren en tal van exotische bomen en struiken voor jachtdoeleinden. Natte zones werden omgevormd naar weekendvijvers met hoge dijken. Ondertussen is het gebied bijna volledig in eigendom van de lokale natuurvereniging De Vrienden van het Schulensbroek. Zij zijn volop bezig het gebied terug om te vormen naar hooi- en graslanden... lees verder

Natuurgebied van de Maand: Schulensmeer en Schulensbroek

Dichtbij het klaverblad van Lummen ligt een verrassend stuk Demervallei: een verdwaald polderlandschap. In dit natuurgebied kan je wandelen in een uitgestrekt, vochtig grasland waar vele planten en dieren zich thuis voelen. Net als vele andere delen van de Demervallei heeft het Schulensbroek een benijdenswaardige plantenrijkdom waarbij de uitgestrekte graslanden een onweerstaanbare aantrekkingskracht uitoefenen op tal van weidevogels. http://www.natuurpunt.be/natuurgebied/schulensmeer-en-schulensbroek

Onze beste wensen

De vrienden van het Schulensbroek wensen je
de rust van een winters broeklandschap,
de harmonie van een wuivend hooiland,
de levensdrang van een jonge kievit en
de energie van een gloednieuw boeiend jaar!

Wachtbekken: beheer wordt gecontinueerd.

De aanbesteding voor het wachtbekken Schulensmeer liep op 30 juni 2014 ten einde. De eigenaar V.M.M. is tot een overeenkomst gekomen met Natuurpunt om het gebied aan deze vereniging in beheer te geven. Er zal nu een beheersplan worden opgemaakt voor dit gebied. In feite wordt het beleid gecontinueerd , maar verfijning en ingrepen worden hopelijk mogelijk . Voor het beheerplan wordt uiteraard overleg gepleegd met betrokkenen.
Het einde van de aanbesteding betekent evenwel ook dat onze vzw een groot deel van zijn inkomsten verliest. We zijn dus niet langer, als lokale afdeling, in... lees verder

Strippen … en veel meer … voor biodiversiteit in het Schulensbroek

Het Schulensbroek is de voorbije 25 jaar op de kaart gezet als één van de grootste Vlaamse natuurreservaten. Natuurpunt De Vrienden van het Schulensbroek bouwde 't Broek uit tot een belangrijk natuurgebied en een ware bron van biodiversiteit. Het Schulensmeer, de uitgestrekte gras- en weilanden, poelen en talrijke kleine landschapselementen, zoals knotwilgen, meidoorn- en sleedoornhagen bieden nestgelegenheid en voeding alom voor heel wat dier- en plantensoorten. Toch is het een zware opgave om de biodiversiteit te handhaven en te bevorderen. Ze niet verknoeien is een taak van ons allen en... lees verder

Wat vliegt er rond in Schulensbroek op 1 mei?

Op 1 mei werd de jaarlijkse 24u vogels tellen georganiseerd. Dit zijn de resultaten, met dank aan Koen Leysen van Natuurpunt.

Pagina's