Nieuws

De Demerdelta

Een Life Delta project....

Vogels kijken

Op 1 mei is het weer zover....
Wie vogels wil spotten is welkom

om 5u30 aan de kerk van Schulen
om 13u30 aan het station van Schulen
om 18u30 aan 'tVloot te Linkhout

Hoeveel verschillende vogelsoorten zien we op de drie wandelingen??
Na de ochtendwandeling is ontbijt mogelijk mits inschrijving vooraf: pietrymen@hotmail.com

Grote Modderkruiper "The Movie"

Educatief filmpje dat aantoont hoe men in Nederland het herstel van leefgebieden voor de grote modderkruiper aanpakt...
https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=24204
http://www.ravon.nl/Infotheek/Soortinformatie/Vissen/Grotemodderkruiper/...

Schulensbroek van boven uit....

Guido Kestens, een gedreven amateur filmer, maakte een filmpje over het Schulensbroek.
Hij verkreeg de eenmalige toelating om hiervoor een drone te gebruiken,
het resultaat geeft een erg goed beeld van het gebied....

We danken hem voor zijn moeite en omdat we deze film als promotie mogen gebruiken.
Geniet ervan ... ( van de film en van het Schulensbroek)

Week van de Biodiversiteit - Zo 21/5 Wandeling met gids in het Stinusbroek

Stinusbroek
zondag 21 mei 2017
Wandeling met gids
14.00u en 14.30u

Het Stinusbroek, gelegen in Herk-de-Stad, was een gebied met verlaten weekendvijvers en illegale chalets. In de jaren zestig van de vorige eeuw werden waardevolle hooi- en graslanden beplant met sparren, populieren en tal van exotische bomen en struiken voor de jacht. Intussen vormt de lokale natuurvereniging Natuurpunt-De Vrienden van het Schulensbroek het gebied terug om naar hooi- en graslanden met natuurlijke poelen zodat de natte natuur weer volop kansen krijgt. De grondwerken werden in 2015... lees verder

Op 1 mei: 24 uren vogels spotten in Schulensbroek

1 mei: 24 uren vogels spotten in Schulensbroek
drie wandelingen

5u30 vertrek kerk Schulen
13u30 vertrek Station Schulen
18u30 vertrek bezoekerscentrum Linkhout

"speur met specialisten naar de verschillende vogelsoorten in het Schulensbroek".
verrekijker aangewezen!

https://www.natuurpunt.be/agenda/24-uur-vogels-spotten-vroege-vogelwande...
... lees verder

Cursus "Leren kijken naar vogels"

In de eerste les krijgen we een algemene inleiding op vogels: de functie van het verenkleed, de verschillende snavelvormen, de werking van hun zintuigen, de levenscyclus, biotoopkeuze…
In de tweede theorieles gaan we eerst uitgebreid in op hulpmiddelen zoals verrekijkers, veldgidsen, CD-roms… Dan beginnen we met het belangrijkste onderdeel: vogels leren herkennen. Dit wordt in derde theorieles verder uitgediept. We gooien het hierbij even over een andere boeg. We schetsen ditmaal geen portretten van een waslijst aan vogelsoorten maar kijken samen naar veldkenmerken bij vogels. Zo... lees verder

Plantenverkoop 2016

Beste Natuurpunter/sympathisant,

De eerste herfstbladeren beginnen te verkleuren, de mezen en andere vogels troepen samen of vertrekken, duidelijke tekenen dat de herfst eraan komt.
Herfst, dat betekent traditioneel ook de start van onze jaarlijkse plantenverkoop met inheems en streekeigen plantgoed voor tuin, balkon en landschap

Via onze website http://www.natuurpuntlimburg.be/plantenverkoop kan je een bestelling plaatsen die de natuur tweemaal ten goede komt: Rechtstreeks via de aanplant en onrechtstreeks... lees verder

LIFE-project Delta tilt natuur in de Demervallei naar Europees topniveau!!!!

De Europese Commissie heeft het Life-project Delta goedgekeurd. De komende 5 jaar investeert dit project 6,3 miljoen euro in de verdere ecologische ontwikkeling van de Demervallei in Limburg en Vlaams-Brabant.
We kunnen dus de komende 5 jaar een goede 6,3 mio Euro in onze regio investeren, waarvan 60% gefinancierd wordt door Europa (en van dit geheel neemt de Vlaamse overheid dan nog eens een verdere 32% voor haar rekening), die we kunnen besteden aan een wel afgelijnd geheel van acties rond natuurherstel en -ontwikkeling, maar ook beleving en communicatie. Het Schulensbroek en het... lees verder

24 u van het Schulensbroek, 1 mei 2016, een hoogdag

De 24 u van het Schulensbroek was aan haar 30ste editie toe, een jubileum dus voor Natuurpunt Vrienden van het Schulensbroek en Natuurpunt CVN. Met een vroege ochtendwandeling, een namiddag én een avondwandeling probeerden we samen de vogelrijkdom van dit unieke natuurgebied in de verf te zetten. En of dat gelukt was!
Zoals steeds gidste Koen Leysen de drie wandelingen, maar gelukkig nam Paul Peeters ook een deel van de 38 vroege vogelaars voor zijn rekening. Jan Severeyns assisteerde bij de drie wandelingen. Na een lange koude en natte periode bleken de weergoden ons gunstig gezind... lees verder

Pagina's